Dames en heren met een blauw hart

Introductie van het VTC bestuur

Het bestuur geeft leiding aan onze vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Daarnaast heeft het bestuur ook een verbindende rol tussen commissies en leden onderling.

De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. Zij werken nauw samen met de overige bestuurleden, die ieder een eigen deelverantwoordelijk hebben binnen de vereniging. 

Voorzitter:
Ton van de Ridder
[email protected]
06-53477325  

Secretaris
Marlies Huibers
[email protected] 

Penningmeester
Mariska van Harn
[email protected]

Voorzitter BCC - Vacant
[email protected]

Voorzitter TC
Heidi Waterbolk
[email protected]

Voorzitter RC
Vacant
[email protected]

Vrienden van VTC
Frank Anbeek
vriendenvanvtc@vtcveenendaal 

Adviserend aan bestuur:
Richard van Oord - BCC
Ed Klasen - PR

Algemene ledenvergadering (ALV)

Het goed functioneren van VTC staat of valt met de inzet van leden en daar zijn we als leden gezamenlijk verantwoordelijk voor.

De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de vereniging ligt bij de algemene ledenvergadering, die voor de uitvoering van haar besluiten een bestuur heeft gekozen. Eenmaal per jaar, meestal in januari legt het bestuur rekening en verantwoording af en presenteert voor komend jaar het voorgenomen beleidsplan tijdens deze algemene ledenvergadering (ALV).