Namens de voorzitter

15 februari 2022


Namens de voorzitter, Ton van de Ridder

"Een nieuw jaar, een prachtige mijlpaal voor VTC (100 jaar!), een nieuwe pachter en last but not least een hele mooie nieuwe website! Dat maakt mij als voorzitter trots op VTC.
Als je ziet hoeveel mensen er mee bezig zijn om deze mooie club draaiend te houden, dan kan dat natuurlijk ook niet anders. We staan aan de start van een nieuw seizoen, waarin het eindelijk mogelijk wordt om weer te tennissen, competitie te spelen en een lekker gezellig drankje te doen.

Problemen rondom padel

Zoals velen weten, ben ik al ruim 30 jaar bezig met VTC in allerlei commissies en functies. Ik vind het van groot belang dat we ook de komende tijd met z’n allen de schouders eronder zetten en gaan bekijken hoe we de problemen rondom padel kunnen tackelen. Dat dit geen eenvoudige zaak is, dit blijkt wel uit de verschillende bijeenkomsten met de bewoners, de gemeente en onze eigen leden. Steeds als je denkt een stap voorwaarts te maken, komt er onverwachts weer iets op het pad wat VTC weer iets terugwerpt. Ik weet dat het soms wat lastig is in de communicatie, maar als er weinig te melden is, dan is het ook zo zoals het op dat moment is. We zijn nu met de architect in gesprek om een aangepaste tekening te laten maken die meer inzicht bij de gemeente moet geven over de haalbaarheid van het plan om banen te overkappen. Dat is echt een helse klus, omdat er zoveel verschillende belangen spelen. Ik ga ervan uit dat ik op de ALV (die nu gepland staat voor begin april) hier veel meer over kan delen. Dit is op dit moment de situatie.

Onderhoud tennisbanen

We hebben moeten switchen van de onderhoudsleverancier, omdat degene die de banen heeft aangelegd, helaas niet meer thuis gaf. We zijn terug naar onze oude onderhoudsmensen die het razend druk hebben en moesten tussen de bedrijven door met het onderhoud beginnen. Dat is inmiddels grotendeels achter de rug en nu moet het walsen en slepen, alsmede een tijdje lang droog weer, de bespeelbaarheid gaan vergroten.

Website

De website gaat het ons als bestuur makkelijker maken te communiceren over allerlei zaken en het lijkt raadzaam deze regelmatig te bekijken en daarop de vervolgstappen rondom padel, het onderhoud van de banen te volgen.

VTC 100 jaar

Dan nog even over het 100 jarig bestaan van VTC. Het beloofd een mooi feest te worden met allerlei festiviteiten voor jong en oud. Natuurlijk een receptie, een reünie met oud leden en een mooie feestavond. De trainers zijn bezig om ook voor de jeugd een mooi feestweekend in elkaar te draaien dus het beloofd echt wat te worden.

Geef je dus snel op en steun VTC om er een mooi feest van te maken op deze mooie leeftijd 😊!"

Nieuwscategorieën